Metalliteollisuuden ja digitaalisuuden kohtaamisesta syntyi maailmanluokan onnistuminen

  • 21.09.2020

Kuusikymmentäseitsemän. Niin monessa maassa Lapualla sijaitsevan Nammo Lapua Oy:n Lapua Clubissa on jäseniä. Klubin jäsenmäärän perässä on useampi nolla ja yhdessä PackageMedian kanssa rakennettu asiakasklubi on ollut tähänastisen elinkaarensa ajan menestys sekä Lapuan henkilökunnan, että asiakkaiden mielestä.

Pian satavuotiaassa yrityksessä pidettiin muutamia vuosia sitten ideariihi, jossa pohdittiin pakkauksen houkuttelevuuden lisäämistä. Ideoinnin lopputuloksena todettiin, että pakkaukseen pitäisi saada integroitua mukaan älyratkaisu. Idea lähti kehittymään konkretiaksi, kun kysyntä kohtasi tarjonnan ja PackageMedia alkoi kehittää yhteistyössä Lapuan kanssa älypakkauksia.

Suoraan globaaliksi palveluksi

Digitalisaatio päätettiin liittää osaksi pakkausta asiakasklubin integraatiolla. Pakkaukseen painetun uniikin koodin rekisteröimällä Lapuan kuluttaja-asiakas pääsee osaksi kansainvälistä asiakasklubia. Klubin tarjonta räätälöityy asiakkaan aktiivisuuden mukaan ja aktiivisille asiakkaille tarjotaan eksklusiivisia palveluita.

Täysin uudenlaista palvelua luotaessa oli tärkeää löytää oikeanlainen polku ideasta valmiiksi kokonaisuudeksi. Lapuan asiakasklubia rakentaessa sopiva tapa ratkaisun rakentamiseen löydettiin kokeilevan tekemisen ja ratkaisun vaiheittaisen rakentamisen kautta.

”Tehtiin yksi juttu, seurattiin mitä tapahtuu, pysähdyttiin miettimään ja tehtiin uudet suunnitelmat ja vietiin asiaa seuraava pykälä eteenpäin, ” kuvailee Nammo Lapua Oy:n Sales & Marketing Manager Erkki Seikkula projektin etenemistä. Seikkula on ollut mukana pakkausprojektissa sen ideavaiheesta saakka.

Älypakkauksiin integroitu asiakasklubi rakennettiin heti alusta alkaen kansainväliseksi ja kaikissa Lapuan jälleenmyyntimaissa toimivaksi. Asiakasklubin rakentaminen kansainvälisille markkinoille voi olla haastavaa, mutta Lapuan ja PackageMedian yhteistyössä rakennettu kokonaisuus onnistui asiakkaiden tavoittamisessa maailmanlaajuisesti.

Vuorovaikutteinen ja suora yhteys asiakkaaseen

Seikkulan mukaan älypakkaukset ovat tuoneet yritykselle parasta lisäarvoa asiakasrajapinnan lähentymisen kautta. Aikaisemmin asiakkaiden ja Lapuan välissä olivat maahantuojat ja jälleenmyyjät. Sähköisen asiakasklubin kautta yritys ja asiakkaat kohtaavat toisensa yhteisellä alustalla, ilman välikäsiä. Yhteys kuluttajaan on vuorovaikutteista ja asiakasklubin tarjoaman kanavan kautta yritys pystyy nyt keskustelemaan tuotteidensa käyttäjien kanssa ja kohdentamaan viestintäänsä paremmin

Seikkula toteaa, että digitaalisuuden ja perinteisen metalliteollisuuden tartuntapinta voi tuntua ohuelta. Asiakasrajapinnassa digitalisaatio otettiin kuitenkin vastaan avoimesti. Osa asiakasklubiin rekisteröityneistä asiakkaista on klubin kertakokeilijoita, mutta jäsenten joukossa on myös paljon sitoutuneita käyttäjiä, jotka ovat rekisteröineet jo satojen pakkausten koodit järjestelmään. Onnistunut projekti osoittaa, että metalliteollisuuden kannattaa tarttua digitaalisuuden mahdollisuuksiin.

Meille myönnetyssä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa kehitettiin PackageMedian digitaalisen painamisen ja digitaalisten palveluiden yhdistelmän etuihin perustuvan tarjooman tuotteistamista ja palvelukuvauksia kansainvälisen kasvun edellyttämiseksi.

Meille myönnetyssä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa kehitettiin PackageMedian digitaalisen painamisen ja digitaalisten palveluiden yhdistelmän etuihin perustuvan tarjooman tuotteistamista ja palvelukuvauksia kansainvälisen kasvun edellyttämiseksi.